Ga naar de inhoud

Mijn tarieven en werkwijze

Rond melkmachines zijn ratten veelvuldig te vinden, zo ook bij deze geitenboer.

Voordat ik aan de slag ga moet er een zogenaamde “grondgebruikersverklaring” worden ondertekend. Deze door beiden partijen ondertekende schriftelijke toestemming is nodig om te mogen bestrijden met persluchtgeweer volgens de provinciale ontheffingen.

Ook registreer ik het afschot, in Friesland ben ik dit bijvoorbeeld verplicht. Ik zal tevens een aantal vragen stellen, zoals wat de normale voedertijden zijn van het vee. Maar ook om welke tijd het licht normaal gesproken uitgaat in de stal. Dit is om inzicht te krijgen in de gedragspatronen van de ratten.

Na de meest gestelde vraag “hoe kom ik van die ratten af” volgt altijd de vraag “en wat kost dat dan wel”. Ik reken een uurloon van €45,- en in het weekend reken ik €55,- per uur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% Btw.

Ik reken niet langer een tarief per rat, zodat het voor de klant duidelijker is wat de kosten zullen zijn. Voorafgaand aan de bestrijding maak ik wel eerst een grondige inventarisatie van de situatie. Hierbij kijk ik vooral naar de oorzaak van de rattenplaag en hoe deze met geringe middelen te voorkomen is. Bij voorkeur zonder dat er afschot hoeft plaats te vinden. Het bestrijden van ratten met persluchtgeweer is immers niet een doel op zichzelf, maar een laatste redmiddel.

Binnen een straal van 30 minuten aanrijtijd vanuit De Wilp (Groningen) reken ik geen voorrijkosten. Daarboven reken ik een kilometervergoeding €0,27 cent per kilometer plus €30,- per reisuur. Ik werk hoofdzakelijk in Groningen, Drenthe en Friesland in de gemeenten en plaatsen die op deze pagina genoemd zijn. In bijzondere situaties kunnen we ook een vast tarief afspreken, dit is afhankelijk van de ernst van de plaag.

Het streven is uiteindelijk om de rattenpopulatie terug te brengen naar de situatie zoals die normaliter in de natuur voor hoort te komen, zodat de natuurlijke balans ook niet verstoord wordt. In stedelijke of industriële omgevingen echter, zal ik er alles aan doen om de ratten uit die omgeving te verwijderen. Het voorkomen van rattenplagen is hoe dan ook iets dat we samen moeten zien te bereiken. De inzet is dan ook om niet langer dan 3x verdeeld over 3 weken bij de klant te hoeven komen om het probleem op te lossen, maar vooral bij agrarische bedrijven kan dit soms ook een jaarlijks terugkerende actie zijn.

Voorafgaand aan de bestrijding maak ik eerst een grondige inventarisatie van de situatie. Hierbij kijk ik vooral naar de oorzaak van de rattenplaag en hoe deze met geringe middelen te voorkomen is, bij voorkeur zonder dat er afschot hoeft plaats te vinden. Dit is immers het laatste redmiddel.

Ieder traject begint altijd eerst met een grondige inventarisatie van het probleem. Mocht na het onderzoek blijken dat er bestrijding nodig is, krijgt u een een inschatting van de kosten waarna ik bij akkoord aan het werk ga. Dit is in nagenoeg alle gevallen gelijk dezelfde dag al!

De kosten zijn afhankelijk van de reisafstand vanaf mijn standplaats in De Wilp Groningen en ernst van de rattenplaag. De voorrijkosten bedragen buiten een straal van 30 minuten €0,27 cent per gereden kilometer plus €35,- per reisuur, het starttarief is een volledig uurloon..

Het uurloon varieert van €45,- per uur overdag tot €55,- na 19:00 uur en in het weekend.. In tegenstelling tot veel van mijn collega’s reken ik geen tarief per afgeschoten rat. Verder is er ook een servicecontract mogelijk vanaf €125,- per maand, waarbij ik minimaal 3 uur per maand langskom.

Het resultaat geldt. Dat klinkt cliché, maar ik ben pas tevreden wanneer de klant dat ook is. Daarom is het belangrijk dat ik vooraf een (gratis) inventarisatie maak van het probleem, voordat ik te werk ga. Het is voor de klant dan altijd duidelijk wat de doelstellingen zijn, hoe ik te werk ga. Maar ook wat de klant kan verwachten na een of meerdere sessies. Houd er echter wel rekening mee dat ratten nu eenmaal voorkomen in de natuur. Het volledig uitroeien is een utopie, maar het streven is om het beheersbaar te maken én te houden.

Het einddoel is wel om de klant zoveel mogelijk van een probleem met ratten af te helpen en het liefst ook zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Bij grote plagen kom ik minimaal 1 tot 2 maal terug voor controle en eventueel bij-jagen.

Toch heeft u als klant ook een schone taak in dit geheel. Het wegnemen van voedingsbronnen en schuilplekken voor de rat maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Hier adviseer ik de klant dan ook zo goed mogelijk over, ook in artikelen op deze website zoals in dit artikel genaamd “Zelf doen – deel 1“.

Hoe dan ook, ik ga discreet te werk met respect voor uw privacy en spullen. Aangezien het jagen in de avonduren moet plaatsvinden, zal ik er daarom ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat ik niet alleen veilig, maar ook stil mijn werk doe.

Kooien en vallen werken maar even, maar zodra de ratten het door hebben, blijven de kooien leeg.

De methodes die ik hanteer zijn efficiënt, milieuvriendelijk en humaner dan de traditionele manier van rattenbestrijding. Bovendien kan ik garanderen dat ik beter en veiliger ratten kan bestrijden dan met de ouderwetse methodes waarbij gif en vallen de standaard bestrijdingsmiddelen zijn.

Ik ga uiteraard discreet te werk. Wanneer ik werk, ben ik mij enorm bewust van mijn omgeving en ik probeer zoveel mogelijk uit het zicht te blijven. Zowel voor mens als dier. Wel neem ik alles wat ik doe op, registreer ik mijn werkzaamheden. Toch gebeurt er niets zonder de toestemming van de klant.

Als KNSA aangesloten wedschutter heb ik inmiddels vele jaren ervaring in het accuraat schieten, wapenbeheersing en veiligheid. Op dat laatste vlak ben ik overigens ook instructeur en gecertificeerd “Vereniging Veiligheid Functionaris”. Want veiligheid staat bij mij bovenaan!

Als professionele rattenjager begin ik altijd eerst met kijken hoe rattenoverlast te voorkomen is volgens de methode van “Integral Pest Management” (IPM). De keuze voor het jagen op ratten is bij deze methode het laatste redmiddel aan einde van het traject. Het afschieten van ratten is immers slechts een tijdelijke oplossing.

Als eerste is het belangrijk om te bepalen waardoor de problemen worden veroorzaakt, daarna kunnen de maatregelen geïmplementeerd worden om de overlast te voorkomen.

De ideale omstandigheden voor een rattenplaag:

 • Gelijkmatige temperaturen
 • Overtollig voer aanwezig 
 • Voldoende water aanwezig
 • Ongestoorde dekking (voor het grootbrengen van jonge ratten en het ontsnappen aan vijanden)
 • Voldoende huisvesting (voor het laten groeien van de rattenpopulatie)

Een rattenpaartje is in staat om in een jaar tijd meer dan 100 nakomelingen voort te brengen en iedere nieuwe rat is na 3 maanden al vruchtbaar. Een rat kan zo’n 1 à 2 jaar oud worden. Reken maar eens door hoeveel ratten dat in potentie kunnen worden.

Stappen ter voorkoming van een rattenplaag:

 • Algehele hygiëne optimaliseren
 • Voedselbronnen wegnemen
 • Treffen van weringsmaatregelen
 • Inzetten van verjaagsystemen
 • Preventieve maatregelen zoals begroeiing kort houden en opruimen
 • Nestmogelijkheden wegnemen
 • Constante monitoring
 • Inzetten van jacht op ratten

De Integrated Pest Management (IPM) methode helpt bij het gestructureerd bestrijden van overlast door ongedierte. Ik hanteer deze methode om een goed inzicht te krijgen in de stappen die nodig zijn om een rattenplaag onder controle te krijgen én te blijven beheersen in de toekomst. Alhoewel stap 5 (chemische bestrijding) in het geval van rattenbestrijding niet de meest optimale optie is, helpt de IPM methode de klant uiteindelijk wel om van wanhoop naar hoop te gaan.

Mijn persoonlijke kijk op stap 5 is het bestrijden middels afschot. Steeds meer ongedierte-bestrijders zien in dat dit ook de meest optimale methode van bestrijding is vanwege de eerder genoemde bezwaren tegen het gebruik van gif, klemmen en vallen. Wist u trouwens dag ratten steeds meer resistent worden tegen gif?

Voor het werk als rattenjager als alternatief voor het gebruik van gif beschik ik over de juiste accreditaties, waaronder een goede opleiding, een (WM13) draagverlof en de provinciale ontheffingen die nodig zijn voor het mogen schieten op ratten met een persluchtgeweer. Tevens ben ik speciaal verzekerd, dus mocht er per ongeluk schade ontstaan, dan bent u er zeker van dat deze ook netjes vergoed wordt. Dit is precies waarom klanten ook voor mij kiezen als professional, en niet voor de zogenaamde “cowboy met een luchtbuks”.

De bestrijding van ratten is noodzakelijk gelet op het beschermen van de volksgezondheid en de gezondheid van vee. Het RIVM en het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) geven aan dat ratten ziektekiemen bij zich kunnen dragen. Knaagdieren kunnen dierziekten als varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en de ziekte van Aujeszky (pseudorabiës) overdragen op dieren. In Nederland is voor mensen de overdracht van de ziekte van Weil (leptospirose) vooral een risico. Per jaar worden gemiddeld 30 gevallen van veelal ernstige leptospirose gediagnosticeerd. Met name op boerenerven, bij voedingsmiddelenbedrijven en bij zwemwater is er een risico op verspreiding van ziektes en overlast. Vanwege deze risico’s worden knaagdieren zowel preventief als actief bestreden.

De bestrijding van knaagdieren is expliciet genoemd in het Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022. Het Actieplan is voortgekomen uit een convenant tussen de LTO Nederland, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en richt zich op het terugdringen van het aantal stalbranden. In het kader van het actieplan wordt gewerkt aan het borgen van Integrated Pest Management (IPM), ofwel geïntegreerd plaagdierbeheer. Actieve bestrijding van ratten met behulp van een luchtgeweer kan een onderdeel zijn van IPM.