Ga naar de inhoud
Foto veehouderij Zevenhuizen (Groningen) - © 2022 Voorzet Rattenbestrijders en Advies.

Rattenbestrijding contact

06 – 168 97 158
Alle dagen van de week
09:00 / 18:00

06 – 168 97 158
Alle dagen van de week
24 uur per dag

help@rattenbestrijders.nl
Alle dagen van de week
24 uur per dag

De Wilp
Groningen
KvK nr. 32154365

Op zoek naar een ongediertebestrijder of rattenjager die gespecialiseerd is in rattenbestrijding? Dan bent u bij mij aan het goede adres. De eerste intake is altijd gratis en soms start ik dan ook al direct met het bestrijden en eventueel afschieten van ratten, mocht de situatie daar om vragen. Voor het maken van een afspraak kunt u mij bellenwhatsappenof mailen zodat ik vrijblijvend langskom om te kijken naar de rattenproblemen. Overdag ben ik telefonisch bereikbaar, in de avonduren meestal niet, omdat je als rattenbestrijder meestal na zonsondergang aan het werk bent. Ben ik dus even niet bereikbaar, laat dan een voicemail achter en vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden waarop ik u kan terugbellen.

(Voice)mails beantwoord ik over het algemeen binnen enkele uren, hooguit de volgende dag. In noodgevallen kunt u dat uiteraard altijd kenbaar maken middels een Whatsapp berichtje, dan zal ik zo snel als mogelijk terugbellen. Even het verhaal in het kort uitprinten met alle gegevens? Download dan hier de flyer.

Bedrijfsinformatie:
Voorzet – rattenbestrijding en advies
Telefoon: 06 – 16 89 71 58
KvK nummer: 32154365
Draagverlof nummer: 20221854780 (afgegeven door politie Noord Nederland)
Ontheffing afschot ratten met persluchtgeweer: provincie Fryslân
Toestemming afschot ratten met persluchtgeweer: provincie Drenthe

Ratten bestrijden en ratten jagen doe ik in de volgende provinciën, gemeenten en plaatsen in Noord Nederland. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik buiten deze gebieden geen opdrachten voor rattenbestrijding aanneem.

Ik werk normaliter niet voor particulieren maar wel voor bedrijven die te overlast hebben van ratten zoals campings, diervoederbedrijven, bedrijfsmagazijnen, fabrieken, agrarische bedrijven maar ook maneges met paardenstallen, varkenshouderijen, geitenhouderijen, melkveebedrijven en pluimveebedrijven. Het liefste werk ik voor veehouderijen omdat ik het heerlijk vind om tussen het vee rond te lopen. Tja, het boeren bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Ik werk alleen op privéterrein en niet op de openbare weg of op het perceel van de buren zonder hun nadrukkelijke en schriftelijke toestemming.


De gemeente Groningen:

Dorkwerd, Engelbert, Garmerwolde, Glimmen, Harkstede, Haren, Hoogkerk, Lageland, Leegkerk, Lellens, Meerstad, Middelbert, Noorddijk, Noordlaren, Onnen, Noorderhoogebrug, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum, Woltersum, Bovenrijge, De Poffert, Essen, Euvelgunne, Felland, Gaaikemadijk, Harenermolen, Heidenschap, Hemert, Hoornsedijk, Klein Harkstede, Kröddeburen, Lageweg, Lutjewolde, Matsloot, Nieuwklap, Oude Roodehaan, Paddepoel, Roodehaan, Selwerd, Slaperstil, Vierverlaten, Waterhuizen en Zevenhuisjes.

De gemeente Westerkwartier:

Aduard, Boerakker, Briltil, De Wilp, Den Ham, Den Horn, Doezum, Enumatil, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Grijpskerk, Grootegast, Jonkersvaart, Kommerzijl, Kornhorn, Lauwerzijl, Leek, Lettelbert, Lucaswolde, Lutjegast, Marum, Midwolde, Niebert, Niehove, Niekerk, Niezijl, Noordhorn, Noordwijk, Nuis, Oldehove, Oldekerk, Oostwold, Opende, Pieterzijl, Saaksum, Sebaldeburen, Tolbert, Visvliet, Zevenhuizen en Zuidhorn.

De gemeente Opsterland:

Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp en Wijnjewoude, Ald Beets, Allardsoog, Easterein, Foarwurk, Haneburen, Heidehuizen, Hemrikerverlaat, Janssen-Stichting, Klein Groningen, Kortezwaag, Nieuwe Vaart, Petersburg, Selmien, Sparjebird, Stripe, Ulesprong, Ureterp aan de Vaart, Vosseburen, Welgelegen, Wijngaarden en Wijnjeterpverlaat.

De gemeente Smallingerland:

Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega en Rottevalle, en de buurtschappen Bûtenstfallaat, De Geasten, De Kletten, De Koai, Eibertsgeasten, Goëngahuizen, Headammen, It Eilân, It Súd, It Utein, Luchtenveld, Middelbuorren, Noarderein, Opperbuorren, Sitebuorren, Smalle Ee en Wierren.

De gemeente Ooststellingwerf:

Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek, Oldeberkoop, Makkinga, Waskemeer, Elsloo, Haule, Ravenswoud, Fochteloo, Langedijke, en Nijeberkoop

De gemeente Weststellingwerf:

Blesdijke, De Blesse, Langelille, Nijeholtpade, Nijelamer, Noordwolde, Oldeholtwolde, Oldetrijne, Peperga, Slijkenburg, Spanga, Ter Idzard, Wolvega, Boijl, De Hoeve, Munnekeburen, Nijeholtwolde, Nijetrijne, Oldeholtpade, Oldelamer, Oosterstreek, Scherpenzeel, Sonnega, Steggerda, Vinkega, en Zandhuizen.
Aldtsjerk, Burgum, De Tike, Earnewâld, Eastermar, Feanwâldsterwâl, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Mûnein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, Tytsjerk en Wyns, en de buurtschappen Bartlehiem (grotendeels), Gytsjerksterhoeke, Iniaheide, It Heechsân, It Wytfean, Kûkherne, Lytse Geast, Noardermar, Quatrebras, Sânhuzen, Sigerswâld, Skûlenboarch, Sumarreheide en Tergrêft
Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster-Stroobos, Harkema, Kootstertille, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel en Twijzelerheide.
Broeksterwâld, Damwâld, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwâlden, Feanwâldsterwâl, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahûs en Wâlterswâld, en de buurtschappen Eastwâld en Kûkherne
Franeker, Achlum, Baaium, Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Blessum, Boer, Boksum, Deinum, Dongjum, Dronryp, Firdgum, Herbaijum, Hitzum, Ingelum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Nij Altoenae, Oosterbierum, Oudebildtzijl, Peins, Pietersbierum, Ried, Schalsum, Sexbierum, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Skingen, Slappeterp, Spannum, Tzum, Tzummarum, Vrouwenparochie, Wier, Winsum, Wjelsryp en Zweins, en de buurtschappen: Arkens, Bonkwert, Dijkshoek, Doijum, Fatum, Hatsum, ‘t Heechhout, Kie, Kiesterzijl, Kingmatille, Kleaster Anjum, Klooster-Lidlum, Koehool, Lutjelollum, Miedum, Mooie Paal, Nieuwebildtzijl, Oosthoek, Ritsumasyl, Roptazijl, Salverd, Skyldum, Sopsum, Stad Niks, Teetlum, Tolsum, Tritzum, Tsjeppenbûr, Vrouwbuurtstermolen, War, Weakens, Westerein, Westhoek en Zwarte Haan, Alde Leie.
Goutum, Hempens, Lekkum, Swichum, Wirdum en Wytgaard, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Reduzum, Warstiens, Warten en Wergea, Huizum, Abbenwier, Angwier, De Burd, De Groote Bontekoe, Domwier, Eagum, Goatum, Miedum, Narderbuorren, Noardein, Oude Schouw, Schilkampen, Snakkerburen, Suorein, Teerns, Tjaard, Tsienzerbuorren
Bontebok, De Knipe, Gersloot, Gersloot-Polder, Hoornsterzwaag, Jubbega, Katlijk, Luinjeberd, Mildam, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Oranjewoud, Oudehorne, Oudeschoot, Terband, Tjalleberd, Anneburen, Brongergea, Het Meer, Kostverloren, Schurega, Spitsendijk, Welgelegen, Nieuwebrug, Haskerdijken, Akkrum, Jinshúzen, Meskenwier, Oude Schouw, Aldeboarn, Easterboarn, Poppenhúzen, Warniahúzen, Nes, Burstum, Pean, Soarremoarre.

De gemeente Noordenveld:

Blesdijke, Altena, Alteveer, Een, Een-West, Foxwolde, Huis ter Heide, Langelo, Lieveren, Leutingewolde, Matsloot, Nietap, Nieuw-Roden, Norg, Peest, Peize, Peizermade, Peizerwold, Roden, Roderesch, Roderwolde, Sandebuur, Steenbergen, Terheijl, Veenhuizen, Westervelde, en Zuidvelde.