Ga naar de inhoud
Vlag Friesland

Rattenbestrijding in Friesland

Ik woon letterlijk een steenworp van Friesland vandaan en kan vrij snel in de gemeenten Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel, Ooststellingwerf en Weststellingwerf zijn. Dat geldt voor de onderstaande plaatsen. Woon je in een andere gemeente of plaats in Fryslân, dan is dat geen probleem. Ik help je nog steeds graag van je rattenplaag af, maar ben dan alleen ietsjes langer onderweg. De provincie Fryslân stelt verplicht dat voor het afschieten van ratten een draagverlof voor het wapen is afgegeven door de politie, plus een ontheffing van de provincie zelf. Ik beschik over beide documenten.

In de gemeente Opsterland werk ik in Bakkeveen, Beetsterzwaag, Frieschepalen, Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Langezwaag, Lippenhuizen, Luxwoude, Nij Beets, Olterterp, Siegerswoude, Terwispel, Tijnje, Ureterp en Wijnjewoude, Ald Beets, Allardsoog, Easterein, Foarwurk, Haneburen, Heidehuizen, Hemrikerverlaat, Janssen-Stichting, Klein Groningen, Kortezwaag, Nieuwe Vaart, Petersburg, Selmien, Sparjebird, Stripe, Ulesprong, Ureterp aan de Vaart, Vosseburen, Welgelegen, Wijngaarden en Wijnjeterpverlaat.

In de gemeente Smallingerland ben ik actief in de plaatsen Boornbergum, De Tike, De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega en Rottevalle, en de buurtschappen Bûtenstfallaat, De Geasten, De Kletten, De Koai, Eibertsgeasten, Goëngahuizen, Headammen, It Eilân, It Súd, It Utein, Luchtenveld, Middelbuorren, Noarderein, Opperbuorren, Sitebuorren, Smalle Ee en Wierren.

In zowel de gemeente Ooststellingwerf als Weststellingwerf kun je mij aantreffen in de plaatsen Oosterwolde, Appelscha, Haulerwijk, Donkerbroek, Oldeberkoop, Makkinga, Waskemeer, Elsloo, Haule, Ravenswoud, Fochteloo, Langedijke, en Nijeberkoop, en natuurlijk in Blesdijke, De Blesse, Langelille, Nijeholtpade, Nijelamer, Noordwolde, Oldeholtwolde, Oldetrijne, Peperga, Slijkenburg, Spanga, Ter Idzard, Wolvega, Boijl, De Hoeve, Munnekeburen, Nijeholtwolde, Nijetrijne, Oldeholtpade, Oldelamer, Oosterstreek, Scherpenzeel, Sonnega, Steggerda, Vinkega, en Zandhuizen.

In de gemeente Tytsjerksteradiel werk ik in Aldtsjerk, Burgum, De Tike, Earnewâld, Eastermar, Feanwâldsterwâl, Garyp, Gytsjerk, Hurdegaryp, Jistrum, Mûnein, Noardburgum, Oentsjerk, Ryptsjerk, Sumar, Suwâld, Tytsjerk en Wyns, en de buurtschappen Bartlehiem (grotendeels), Gytsjerksterhoeke, Iniaheide, It Heechsân, It Wytfean, Kûkherne, Lytse Geast, Noardermar, Quatrebras, Sânhuzen, Sigerswâld, Skûlenboarch, Sumarreheide en Tergrêft.

In Achtkarspelen is dat in Augustinusga, Boelenslaan, Buitenpost, Drogeham, Gerkesklooster-Stroobos, Harkema, Kootstertille, Surhuisterveen, Surhuizum, Twijzel en Twijzelerheide, maar uiteraard werk ik hier ook in de buurtschappen Blauforlaet (Blauwverlaat), Bouwekleaster (Buweklooster), De Koaten (De Kooten), De Leste Stuver (De Laatste Stuiver), Hamsherne (Hamshorn), Koartwâld (Kortwoude), Kûkherne (Kuikhorne) (deels), Lytsepost (Lutkepost), Ophûs (Ophuis), Opperkoaten (Opperkooten), Reahel* (Rohel), Reaskuorre* (Roodeschuur) en Surhuzumer Mieden (Surhuizumermieden).

In de gemeente Dantumadiel werk ik in de volgende dorpen: Broeksterwâld, Damwâld, De Falom, De Westereen, Driezum, Feanwâlden, Feanwâldsterwâl, Readtsjerk, Rinsumageast, Sibrandahûs en Wâlterswâld, en de buurtschappen Eastwâld en Kûkherne.

Hulp nodig met rattenbestrijding in een van deze dorpen of steden? Maak dan snel een afspraak of neus nog even rustig rond op mijn website.